Kopen

Het doen van een overname

Een bedrijfsovername kan een uitstekende manier zijn om invulling te geven aan uw strategie. LvH Corporate Finance ondersteunt u bij elke stap van het acquisitieproces. Een voorgenomen bedrijfsovername begint met een strategische analyse van de voor uw onderneming relevante (markt)ontwikkelingen. Dat geldt ook indien u wordt benaderd als mogelijke koper.

Er kunnen uiteenlopende redenen voor u zijn om een acquisitie te overwegen. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van kennis en knowhow, een uitbreiding van uw producten of dienstenpakket, toegang tot distributiekanalen, het realiseren van schaalvoordelen of het versterken van uw (inter)nationale marktpositie. Maar ook omdat het huis van de buurman spreekwoordelijk maar 1x te koop komt. Samen met u bepalen we de meerwaarde van een acquisitie als middel voor uw (groei)strategie, waarbij we ook de (on)mogelijkheden van een eventueel aan te trekken financiering niet uit het oog verliezen.

Volledige en zorgvuldige begeleiding bij acquisitie

Wij zoeken, op basis van een acquisitiestrategie en een gezamenlijk geformuleerde zoekopdracht, naar geschikte overnamekandidaten voor u. Hiervoor gebruiken we uiteraard ons eigen netwerk en verschillende beschikbare databases. Steeds vaker is het perspectief ook internationaal; LvH Corporate Finance biedt u grenzeloze mogelijkheden dankzij ons internationale Integra-netwerk en wij beschikken over ruime ervaring in internationale transacties.

We benaderen de uitgekozen ondernemingen, verzamelen additionele informatie en waarderen de onderneming om in overleg met u te komen tot een realistisch bod. Ook indien u bent benaderd, hanteren wij deze gestructureerde, zorgvuldige aanpak. De waardering omvat diverse scenario’s waaronder ook een synergiescenario en het bod wordt uitgebracht als deel van een complete bieding die kan dienen als uitgangspunt voor verdere onderhandelingen over een intentieverklaring.

Due diligence

In nauwe samenwerking met onze collega’s van Londen & Van Holland kunnen we boekenonderzoeken (due diligence) op financieel-economisch, fiscaal, juridisch, arbeidsrechtelijk en op -indien nodig- IT gebied uitvoeren. Wij begeleiden u tot en met de finale onderhandelingen en leiden de eventuele transactie, steeds in nauwe samenspraak met u, in de juiste banen. Indien aan de orde, adviseren we u bij het aantrekken van financiering. Ook ná de transactie staat LvH Corporate Finance aan uw zijde bij het integreren en financieel (her)structureren van de overgenomen onderneming. Dankzij onze multidisciplinaire aanpak ontstaat steeds passend maatwerk.

Meer informatie? Klik hier