Financieren

Groei financieren en onderneming herfinancieren

Welke financieringsmix past het best bij mij en mijn onderneming?

Het financieren van activiteiten en transacties, kortom van groei, begint met kennis van zaken. De adviseurs van LvH Corporate Finance kennen de wereld van investeerders en bankiers. Weten waar mogelijkheden zijn en hoe deze het best te benutten. Dat geldt bij het aantrekken van groeifinanciering, maar ook in geval van herfinanciering. LvH Corporate Finance opereert onafhankelijk en selecteert daarom de voor u meest gunstige oplossingen. Vóór het zover is brengen we uw zakelijke positie nauwgezet in kaart om te komen tot de optimale structuur.

Gedegen aanpak, jarenlange ervaring

Vraagstukken die daarbij aan de orde komen zijn onder andere: hoeveel kapitaal is nodig? Hoe zien uw liquiditeitsprognoses er uit? Welke verschillende scenario’s zijn te voorzien? En eventueel: welke maatregelen zijn noodzakelijk? LvH Corporate Finance is in staat om de liquiditeitsmodellen te ontwerpen welke u inzicht geven in toekomstige financiële behoeften en op basis van deze modellen een financieringsvraag te formuleren. Begeleidt u bij het vinden van de juiste partijen voor financiering via onze contacten bij banken en investeerders. Op basis van jarenlange ervaring en een gedegen aanpak begeleidden onze adviseurs al veel ondernemingen naar succesvolle (her)financiering. Met groei en continuïteit als perspectief, met aandacht, deskundigheid en knowhow als marsroute.

Mogelijkheden verkennen? Wij maken graag met u kennis voor een oriëntatie. Neem contact op.